logistika HTML

Jednoduchá stránka v HTML – jedna z prvých akú sme vytvorili, ešte v roku 2012 🙂